Winner of the 2013
Schallwelle Award
(Germany) for
"Lifetime Achievement
in Electronic Music."

MY NEW CD "PRELUDE TO A REQUIEM"


This site was last updated on August 7th 2018

All photographs, illustrations, text and music included on this website is copyrighted. Reproduction without permission of the copyright holders, in any form whatsoever, is strictly forbidden. All rights reserved. Legal text -in Dutch- required by BUMA/STEMRA: De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. John Kerr heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te (weder)verkopen, verspreiden e.d.